top of page

ESP

ESP, czyli Extra-Sensory Perception (postrzeganie pozazmysłowe), odnosi się do zdolności umożliwiających odbieranie informacji bez użycia znanych zmysłów ludzkich. Badania nad osobami posiadającymi zdolności ESP skupiają się na tych, którzy urodzili się z tymi umiejętnościami, oraz na tych, u których zdolności te pojawiły się później, często w okresie dojrzewania. Zjawisko to jest często badane w kontekście zmian hormonalnych, psychologicznych i energetycznych, które zachodzą w tym okresie życia.

Osoby z ESP są poddawane różnorodnym testom i obserwacjom, aby zrozumieć naturę ich zdolności, ich zasięg, sposób działania i potencjalne zastosowania. Badania te mogą obejmować eksperymenty w kontrolowanych warunkach, analizę przypadków z życia codziennego oraz badania porównawcze z osobami nieposiadającymi takich zdolności. Celem jest nie tylko potwierdzenie istnienia ESP, ale także zrozumienie, jak te zdolności wpływają na życie poszczególnych osób i jak można je rozwijać lub ewentualnie regulować.

Badania ESP

dane skasowano

Eksperymenty ESP

dane skasowano

Kategorie ESP

 1. Jasnowidzenie 

  • Prekognicja: Zdolność do przewidywania przyszłych wydarzeń.

  • Retrokognicja: Umiejętność postrzegania wydarzeń z przeszłości.

  • Psychometria: Możliwość "widzenia" ludzi, miejsc, obiektów lub wydarzeń, które fizycznie są poza zasięgiem zmysłów.

  • Jasnowidzenie (poziom I - krótkie kilka chwil do kilku godzin, poziom II - jasnowidzenie zdarzeń od kilku dni do miesiąca, poziom III - jasnowidzenie zdarzeń od  roku do trzech lat, jasnowidzenie poziom IV - kilka lat do kilkudziesięciu lat - poziom V - kilkaset lat)

 1. Nostradamus poziom V

 2. Święty Malachiasz [dane skasowane]

 3. Edgar Cayce [dane skasowane]

 4. Jeane Dixon [dane skasowane]

 5. Mathias Engel-Merkelige poziom V

 6. Joseph Smith [dane skasowane]

 7. Ingo Swann [dane skasowane]

 8. Remote Viewing [dane skasowane[

 9. Baba Wanga [poziom IV] 

 10. Allan "Chiller" Monroe [poziom II]

 11. ESP-J-001

 12. ESP-J-002

 13. ESP-J-003

 14. ESP-J-004

 15. ESP-J-005

 16. ESP-J-006

 17. ESP-J-007

 18. ESP-J-008

 19. ESP-J-009

 20. ESP-J-010

 21. ESP-J-011

 22. ESP-J-012

 1. ESP-T-001

 2. ESP-T-107

 3. ESP-T-200

 4. ESP-T-204

 5. ESP-T-205

 6. ESP-T-206

 7. ESP-T-207

ESP-MM-043ESP-PSI-012ESP-IW-G-06ESP-PA-100ESP-PA-231ESP-NON-01ESP-NON-14

ESP-MM-044ESP-PSI-013ESP-IW-G-07ESP-PA-101ESP-PA-232ESP-NON-02ESP-NON-15

ESP-MM-045ESP-PSI-014ESP-IW-G-09ESP-PA-102ESP-PA-233ESP-NON-03ESP-NON-16

ESP-MM-046ESP-PSI-015ESP-IW-G-11ESP-PA-103ESP-PA-234ESP-NON-04ESP-NON-17

ESP-MM-047ESP-PSI-016ESP-IW-G-19ESP-PA-104ESP-PA-235ESP-NON-05ESP-NON-18

ESP-MM-048ESP-PSI-017ESP-PA-105ESP-PA-236ESP-NON-06ESP-NON-19

ESP-MM-049ESP-PSI-018ESP-IW-zw-09ESP-PA-106ESP-PA-237ESP-NON-07ESP-NON-20

ESP-MM-050ESP-PSI-019ESP-IW-zw-10ESP-PA-107ESP-PA-238ESP-NON-08ESP-NON-21

ESP-PSI-020ESP-IW-zw-23ESP-PA-108ESP-PA-239ESP-NON-09ESP-NON-22

ESP-PSI-021ESP-IW-zw-24ESP-PA-109ESP-PA-240ESP-NON-10ESP-NON-23

ESP-IW-zw-25ESP-PA-110ESP-PA-241ESP-NON-11ESP-NON-24

DANE SKASOWANE
ODZYSKIWANIE DANYCH

Matthias Kvasir

Imię i Nazwisko: Matthias Kvasir
Data Urodzenia i śmierci: 1993- 2012
Miejsce Urodzenia: Oslo
Grupa Krwi: Brh-

Choroby: Brak
Przynależność: ---

ESP-N-043

Historia Matthiasa Kvasira

Matthias Kvasir był osobą o niezwykle wysokim poziomie zdolności psionicznych, wyróżniając się przede wszystkim w dziedzinach psychokinezy i telekinezy. Jego talent objawił się w pełni po tragicznym wypadku samochodowym, w wyniku którego rozwijający się krwiak w mózgu zaczął uciskać na obszar mózgu odpowiedzialny za jego zdolności, prowadząc do ich gwałtownego wzrostu.

Niestety, zwiększone zdolności psychiczne przynosiły Matthiasowi również intensywne migreny, podczas których niekontrolowane uderzenia energii powodowały niewiarygodne szkody w jego otoczeniu. Mimo swoich unikalnych umiejętności, Matthias nie trafił pod opiekę Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU) i nie otrzymał potrzebnej pomocy.

Tragedia osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy Matthias zmarł z powodu pęknięcia tętniaka wywołanego nieustannym ciśnieniem wywoływanym przez krwiak.

 

Był to pierwszy od dawna przypadek tak wysoko funkcjonującego ESPer-a, który był w stanie – choć w ograniczonym zakresie – kontrolować swoje zdolności.

W obliczu jego śmierci, mózg Matthiasa został przetransportowany do laboratoriów KZU, aby służyć jako cenny materiał badawczy. Naukowcy z projektu II-HOM podjęli próbę przeniesienia świadomości Matthiasa do sztucznego ciała, mając nadzieję, że umożliwi to kontynuację badań nad jego zdolnościami oraz da Matthiasowi "drugie życie".

 

Mimo wysokich oczekiwań i zaawansowanych funkcji syntetycznego ciała, nie udało się nawiązać połączenia ze świadomością Matthiasa.

Ta nieudana próba stała się przedmiotem dalszych badań w KZU, rzucając światło na złożoność relacji między ludzkim mózgiem a świadomością, a także na wyzwania związane z transferem świadomości. Historia Matthiasa Kvasira pozostaje przestrogą o potencjalnych ryzykach związanych z niekontrolowanymi zdolnościami psionicznymi oraz o znaczeniu odpowiedniego wsparcia i opieki dla osób obdarzonych takimi talentami.

Informacje Utajnione

W dalszym ciągu badań nad przypadkiem Matthiasa Kvasira,  Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU) napotkało na zaskakujący rozwój wydarzeń. Mimo braku fizycznego ciała pojawiają się doniesienia sugerujące, że Matthias może kontynuować istnienie w sferze astralnej. Zjawisko to, przypominające działalność poltergeista, wzbudziło znaczne zainteresowanie wśród badaczy KZU.

 

Świadectwa Ewy Monroe:

Eva Monroe, osoba posiadająca silne zdolności parapsychiczne, twierdzi, że jest w stanie widzieć i słyszeć Matthiasa. Jej relacje wskazują na możliwość istnienia Matthiasa poza fizycznym wymiarem, w sferze astralnej. Wstępne badania nad stanem psychicznym Ewy, mające na celu wykluczenie schizofrenii, potwierdziły, że nie cierpi ona na żadne zaburzenia mogące tłumaczyć jej doświadczenia wizualne czy słuchowe jako halucynacje.

Trwające Badania:

KZU prowadzi intensywne badania w celu zrozumienia tego fenomenu. Istnieje hipoteza, że wyjątkowe zdolności psioniczne Matthiasa, w połączeniu z niezwykłymi okolicznościami jego śmierci, mogły doprowadzić do jego przejścia w stan istnienia astralnego, co jest niezwykle rzadkie i trudne do zbadania.

 

Teorie i Spekulacje:

Badacze rozważają różne teorie, próbując wyjaśnić, jak Matthias mógł "przejść" do sfer astralnych i w jaki sposób komunikuje się z osobami posiadającymi zdolności ESP, takimi jak Eva Monroe. Rozważana jest również możliwość, że Matthias, będąc w stanie astralnym, może wpływać na otoczenie w sposób przypominający poltergeista - poprzez przemieszczanie przedmiotów czy generowanie dźwięków.

Wyzwania i Perspektywy:

Przypadek Matthiasa Kvasira stanowi wyjątkowe wyzwanie dla naukowców KZU, otwierając nowe obszary badań w dziedzinie parapsychologii i zjawisk pozazmysłowych. Jednocześnie, potwierdzenie jego istnienia w sferze astralnej mogłoby mieć przełomowe znaczenie dla zrozumienia natury świadomości oraz relacji między światem fizycznym a astralnym.

Dane skasowano

Eva Monroe

Imię i Nazwisko: Ewa Lenkiewicz
Data Urodzenia: 1993 rok
Miejsce Urodzenia: Murzasichle
Grupa Krwi: O+

Choroby: Brak
Przynależność: Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU)

Inne: Mitomania

ESP-P-061

Historia Medyczna i Osobista:
Eva Monroe trafiła do KZU w wieku 16 lat po nieumyślnym spowodowaniu pożaru w domu, podczas którego ranny został jeden z pracowników KZU[dane skasowane]. W momencie przybycia do Konsorcjum znajdowała się w areszcie domowym i pod ścisłą opieką. Wczesne obserwacje wskazywały na niską samoocenę i symptomy depresyjne, co przypisywano traumatycznemu wychowaniu oraz świadectwu śmierci koleżanki.

Rozwój Zdolności i Terapia:

Początkowe badania nad zdolnościami parapsychicznymi, w tym jasnowidzenie i retrokineza, nie wykazały żadnych objawów. Sytuacja uległa zmianie po spotkaniu z Adamem Lawrence'em, który odegrał kluczową rolę w odkryciu i rozwijaniu jej talentów. Przez pewien czas ich współpraca przynosiła znaczące postępy w badaniach nad zdolnościami Ewy.

Zmiana Statusu i Przeniesienie: Nagłe zerwanie kontaktu przez Adama Lawrence'a oraz decyzja o przeniesieniu Ewy do Norwegii, do samotni we Fla, wiązały się z zaangażowaniem jej w Projekt Exitus Letalis. Nowe zadanie miało na celu eksplorację i wykorzystanie wybudzonych zdolności jasnowidzenia i retrokinezy. W tym okresie u Ewy zauważono również rozwój mitomanii.

Aktualny Status:

Eva Monroe kontynuuje swój udział w projekcie Exitus Letalis, gdzie jej zdolności są badane pod kątem potencjalnych zastosowań. Pomimo wyzwań emocjonalnych i psychologicznych, jej postępy są uważnie monitorowane przez KZU, które zapewnia jej wsparcie terapeutyczne i naukowe.

Uwagi Dodatkowe:

Eva Monroe stanowi przykład kompleksowego podejścia KZU do osób z potencjalnymi zdolnościami parapsychicznymi, uwzględniając zarówno wsparcie emocjonalne, jak i rozwój naukowy. Jej historia podkreśla znaczenie odpowiedniego wsparcia i motywacji w odkrywaniu i rozwijaniu ukrytych talentów.

Tajny Dokument: [Odzyskano]

Dotyczy: Wyniki badań nad zdolnościami paranormalnymi Evy Monroe

Data Odzyskania: Nieokreślona

W trakcie przeprowadzonych badań w  Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU), Eva Monroe wykazała zdumiewające i bezprecedensowe wyniki w testach na zdolności paranormalne. Wyniki te osiągnęły poziom skuteczności bliski 100%, co stanowi niezwykłe zjawisko w historii naszych badań.

Niezwykłe Zagrożenie:

Analizując wyniki Evy, nie można było zignorować potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie jej zdolności mogą stanowić, jeżeli zostaną wykorzystane bez należytej kontroli. Jej umiejętności manipulacji, połączone z patologicznym kłamstwem, wskazują na niezwykłe zagrożenie. Potencjał do wywoływania chaosu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i globalnym, jest znaczący.

Decyzja o Stłumieniu Zdolności:

Biorąc pod uwagę niestabilny stan psychiczny Evy, zespół KZU pod kierownictwem Adama Lawrence’a podjął decyzję o konieczności stłumienia jej zdolności paranormalnych.

 

Uznano, że jej obecny stan umysłu i brak odpowiedzialności za swoje działania czynią ją zbyt niebezpieczną, aby mogła swobodnie korzystać ze swoich umiejętności.

Eksperymenty Eugeniczne:

Eva przeszła pozytywne testy predyspozycji do udziału w eksperymentach eugenicznych mających na celu eksplorację i potencjalne wzmocnienie jej zdolności. Jednakże, wszelkie próby dalszych eksperymentów zostały wstrzymane. Adam Lawrence, mający znaczący wpływ na kierunek badań nad nią, odmówił dalszych działań, argumentując, że Eva nie jest jeszcze gotowa na takie eksperymenty.

Falszowanie Badań:

W świetle dalszych dochodzeń okazało się, że wyniki badań nad zdolnościami Ewy były wielokrotnie fałszowane. Niejasności dotyczące tego, kto stoi za manipulacją wyników, oraz jaki był cel takich działań, pozostają przedmiotem wewnętrznego śledztwa KZU.

Podsumowanie:

Sytuacja wokół Ewy Monroe wymaga dalszej uwagi i ścisłego monitorowania. Jej niezwykłe zdolności, połączone z niestabilnością emocjonalną i skłonnością do manipulacji, stanowią wyzwanie dla KZU, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i etyki naukowej. Decyzje dotyczące dalszych działań będą wymagały głębokiej analizy i ostrożnego podejścia.iałorus

 
 
 
G
Mortugalski (Brazylia)RosyjskiRumuńskiSamoańskiSanskrytSepediegoSerbskiSerbski (cyrylica)ShonaSindhiSłowackiSłoweńskiSomalijskiSothoSuahiliSundajskiSyngaleskiSzkocki gaelickiSzwedzkiTadżyckiTagalogTajskiTamilskiTatarskiTeluguTigriniaTsongaTureckiTurkmeńskiTwiUjgurUkraińskiUrduUzbeckiWalijskiWęgierskiWietnamskiWłoskiXhosaZulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja mowG
 
M
T
Y
 
             
 
      Zamknij

dane skasowano

dane odzyskano

RODZEŃSTWO ENGEL - MERKELIGE

PRZENIESIONE DO BLOK TEOLOGICZNY

bottom of page