top of page

Laboratorium Homunkulusów II-HOM 

 
 

Założone w 1938 roku, Laboratorium Homunkulusów stanowi integralną część Konsorcjum Zjawisk Unikalnych, reprezentując awangardę badań nad syntetycznymi ciałami i transferem świadomości. Nasza misja koncentruje się na eksploracji granic ludzkiej egzystencji oraz możliwościach, jakie otwiera przed nami połączenie nauk biologicznych z technologią.

Czym jest Homunkulus?

W tradycji alchemicznej i średniowiecznej literaturze homunkulus oznaczał małego, sztucznie stworzonego człowieka. W kontekście naszych badań termin ten przyjmuje nową, rewolucyjną definicję, odnosząc się do zaawansowanych syntetycznych ciał, które stanowią nowy dom dla umysłów osób dotkniętych paraliżem lub innymi schorzeniami, uniemożliwiającymi funkcjonowanie w ich naturalnym ciele biologicznym. 

Nasza praca ma potencjał nie tylko do przekształcania życia poszczególnych osób, ale również do rozszerzania naszego rozumienia ludzkiej tożsamości, świadomości i potencjału egzystencjalnego.

II-HOM-012

II-HOM-007

G
M
T
Y
 
 

II-HOM-023

II-HOM-039

Dyrekcja II-HOM

Dyrektor Generalny: Dr. Isabella Rios

  • Specjalizacja: Neurobiologia i inżynieria genetyczna. Dr. Rios jest pionierką w dziedzinie transferu świadomości, z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych. Jej wizja połączenia nauki z etyką kształtuje kierunek badań i rozwoju Laboratorium.

Zastępca Dyrektora ds. Badań: Dr. Marcus Leung

  • Specjalizacja: Inżynieria biomedyczna i materiałoznawstwo. Dr. Leung nadzoruje rozwój technologiczny syntetycznych ciał, wprowadzając innowacje, które zwiększają ich funkcjonalność i trwałość. Jest odpowiedzialny za koordynację projektów badawczych i współpracę z innymi instytutami naukowymi.

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych: Helena Schwartz

  • Specjalizacja: Zarządzanie projektami i logistyka. Pani Schwartz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami badawczymi i operacyjnymi. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie Laboratorium, w tym zarządzanie zasobami, planowanie budżetu i koordynację pracy zespołów badawczych.

Dyrektor ds. Etyki i Prawa: Prof. Julian Baxter

  • Specjalizacja: Bioetyka i prawo medyczne. Profesor Baxter jest światowej klasy ekspertem w dziedzinie etycznych i prawnych aspektów badań nad świadomością i syntetycznymi ciałami. Jego rola polega na zapewnieniu, że wszystkie działania Laboratorium są zgodne z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi.

Kierownik Działu Komunikacji i Integracji Społecznej: Dr. Sofia Alvarez

  • Specjalizacja: Psychologia społeczna i komunikacja. Dr. Alvarez prowadzi działania mające na celu promowanie wiedzy o pracach Laboratorium w społeczeństwie oraz integrację homunkulusów. Jej zadaniem jest także prowadzenie dialogu z mediami, organizacjami pozarządowymi i społecznościami naukowymi.

Doradca Naukowy: Prof. Akira Sato

  • Specjalizacja: Fizyka kwantowa i neuroinformatyka. Profesor Sato doradza w kwestiach związanych z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, które mogą zostać zastosowane w badaniach Laboratorium. Jego wiedza i doświadczenie są kluczowe w eksploracji nowych granic badań nad homunkulusami.

Założyciel Projektu Homunkulus

Dr Bastian Engel był renomowanym naukowcem niemiecko-austriackiego pochodzenia, który w latach 40. XX wieku pełnił funkcję dyrektora w Laboratorium Homunkulusów, będącym częścią Tajemniczego Archiwum Watykanu Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU). Specjalizując się w neurobiologii i pionierskich badaniach nad transferem świadomości do syntetycznych ciał, Dr Engel był postacią kluczową w rozwoju technologii, która zrewolucjonizowała sposób postrzegania ludzkiej egzystencji i identyfikacji.

Jego praca nad projektem homunkulusów, chociaż kontrowersyjna, przyniosła przełomowe odkrycia, które otworzyły nowe możliwości w dziedzinie medycyny i nauki o życiu. Niestety, jego zaangażowanie w badania na pograniczu nauki i etyki uczyniło go postacią kontrowersyjną, zarówno w środowiskach naukowych, jak i poza nimi.

W roku 1946, Dr Bastian Engel został tragicznie zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach, co stanowiło wielką stratę dla społeczności naukowej. 

DANE SKASOWANE

DANE ODZYSKANE

II-HOM i XI-EL

II-HOM i XI-EL

Punkt zapalny stanowi pierwszy udany projekt o sygnaturze II-HOM-005 MARIA, który według dostępnych informacji, udało się zrealizować dzięki współpracy z dr. Bastianem Merkelige oraz kontrowersyjnym Projekt Exitus Letalis.

Tło Kontrowersji:

Dr. Bastian Engel-Merkelige, pionier w dziedzinie transferu świadomości i kreacji syntetycznych ciał, był kluczową postacią w początkowych etapach badań nad homunkulusami. Współpracował on ze swoim bliźniakiem [dane skasowane], który z ciał uzyskany w [dane skasowane].

 

[Dane skasowane]i te niekonwencjonalne metody i eksperymentalne podejście do nauki stały się przedmiotem debaty w środowiskach naukowych po wojnie. 

Projekt Exitus Letalis, ściśle poufne eksperymenty [dane skasowane] z radykalnych i niekiedy kontrowersyjnych metod badań nad przedłużaniem życia i zjawiskami na granicy śmierci, dostarczył kluczowych komponentów, które umożliwiły stworzenie pierwszych funkcjonalnych ciał homunkulusów. Informacje wskazują, że udane zastosowanie  części narządów [skasowane dane]. 

ZDJĘCIA I DOKUMENTY UDOWADNIAJĄCE WYKORZYSTANIE ŻYWEJ TKANKI DO CIAŁ II-HOM. 

bottom of page