top of page

Projekt Albedo

Projekt Albedo, działający w latach 1920-1950, był ambitną inicjatywą badawczą realizowaną pod egidą Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU). Jego głównym celem było eksplorowanie potencjału genetycznego w kontekście rodzenia bliźniąt, z nadzieją na odkrycie i rozwój naturalnych zdolności paranormalnych już od najmłodszych lat życia.

Założenia Projektu:

Projekt opierał się na założeniu, że połączenie genetyczne materiału od osób posiadających zdolności paranormalne, nawet w minimalnym stopniu, może w sposób znaczący zwiększyć prawdopodobieństwo urodzenia dzieci z podobnymi, a nawet bardziej rozwiniętymi umiejętnościami. Specjalne zainteresowanie skupiano na rodzeniu bliźniąt, sugerując, że bliźniacze połączenie może być kluczem do wzmacniania ewentualnych zdolności.

Przebieg i Wyniki Badań:

Przez trzy dekady realizacji, Projekt Albedo zgromadził imponującą grupę uczestników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy zgłosili gotowość do wzięcia udziału w eksperymencie. Mimo wielu prób i ogromnego zaangażowania zespołu badawczego, żadne z urodzonych w ramach projektu bliźniąt nie wykazywało obiecujących zdolności paranormalnych.

Zakończenie Projektu:

W obliczu braku pożądanych rezultatów i zmieniających się priorytetów badawczych po II wojnie światowej Projekt Albedo został oficjalnie zamknięty w 1950 roku. Wszystkie dzieci urodzone w ramach projektu, które wówczas osiągnęły wiek dorosły, opuściły struktury KZU, aby rozpocząć życie poza instytucją. Chociaż projekt nie spełnił swoich pierwotnych oczekiwań, zgromadzone dane i doświadczenia wniosły cenny wkład do dalszych badań nad genetyką i zdolnościami paranormalnymi.

Dane odzyskane

Marianna i Marian Daggers

Marianna i Marian Daggers stanowią wyjątkowy przypadek w annałach Konsorcjum Zjawisk Unikalnych (KZU). Bliźnięta te, urodzone przez Marię Daggers - uczestniczkę XI-Exitus Letalis, od samego początku wzbudzały zainteresowanie ze względu na swój pochodzenie. Maria Daggers, mimo że nie była bezpośrednio związana z projektem Albedo, przyciągnęła uwagę badaczy po urodzeniu bliźniąt, co stanowiło wystarczający powód do ich przebadania.

Wczesne Życie i Badania:

Od momentu narodzin, Marianna i Marian zostali poddani szczegółowym badaniom w ramach KZU, w celu ustalenia, czy wykazują jakiekolwiek zdolności parapsychiczne. Testy te jednak nie wykazały obecności żadnych zdolności nadnaturalnych. Zgodnie z decyzją matki i w porozumieniu z KZU, bliźnięta zostały odebrane Marii Daggers zaraz po porodzie i przekazane pod opiekę rodziny zastępczej.

Marianna i Marian Daggers trafili do Polski, gdzie osiedlili się w dolnej części kraju, w malowniczym regionie górskim. Ich dalsze losy pozostają nieznane dla szerokiego grona badaczy KZU, co pokrywa się z ogólną polityką Archiwum dotyczącą prywatności i ochrony danych osobowych osób zaangażowanych w projekty badawcze.

Niespodziewany zwrot w historii nastąpił z kolejnym pokoleniem. Marianna Daggers urodziła bliźniaczki, z których jedna została matką Evy Monroe (z domu Lenkiewicz), która wykazała wys[dane skasowane]

bottom of page