top of page

DANE SKASOWANE

[Odzyskane Casus Non Probati] Akta: CNP-1898-003

Imię i nazwisko: [Nazwa zanonimizowana]

Data i miejsce urodzenia: około 1898

Kontekst życiowy: Urodzona w biednej rodzinie w Austro-Węgrzech przed wybuchem I wojny światowej, [Nazwa zanonimizowana] od młodych lat przejawiała niezwykłe zdolności uzdrawiania. Pomimo braku formalnego wykształcenia medycznego, jej modlitwy i położenie rąk przynosiły ulgę wielu cierpiącym w jej społeczności. W wieku 15 lat zyskała lokalną sławę jako święta uzdrowicielka, co przyciągnęło uwagę kościelnych autorytetów.

Zdarzenia kluczowe:

  • Skandal: Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem jej świętości, [Nazwa zanonimizowana] ujawniła, że jest w ciąży, co wywołało ogromny skandal. Oskarżona o oszustwo i grzeszny tryb życia, została wykluczona ze społeczności.

  • Poród i dzieci: Urodziła bliźnięta z nieznanego ojca. Dzieci urodziły się z aniridią i synestezją, co sprawiało, że ich sposób postrzegania świata był wyjątkowy, lecz ich wzrok stopniowo się pogarszał.

  • Choroba i śmierć: Mówiono, że [Nazwa zanonimizowana] przyjmowała na siebie choroby innych, co szybko wpłynęło na jej zdrowie i przyspieszyło śmierć.

  • Męczennictwo: Po śmierci [Nazwa zanonimizowana] została uznana za męczennicę.

Watykan i pośmiertne wydarzenia:

Po jej śmierci, Watykan zabrał jej ciało do badań. Proces mumifikacji, który normalnie byłby niezwykły, został uznany za cudowny, podobnie jak jej niezwykłe zdolności uzdrawiania. Jej zwłoki są obecnie wystawione w specjalnej gablocie pod Watykanem, jako świadectwo jej świętości i darów.

Sygnatura dziecka1 CNP-K-1913-001

Sygnatura dziecka2 CNP-K-1913-002

Bliźnięta Engel - Merkelige DANE SKASOWANE

[Odzyskane Casus Non Probati K] Akta: CNP-1913-002

Sygnatura: CP-2024-006

Imię i nazwisko: Bastian [Nazwisko zanonimizowane]

Data i miejsce urodzenia: 1913, Austro-Węgry

Choroby: Aniridia / Synestezja typu B

Edukacja i kariera:

Bastian, pierwszy syn [Nazwy matki zanonimizowanej], wykazywał od najmłodszych lat zainteresowanie duchowością i tajemnicami wiary, które były spuścizną jego matki. Jego droga edukacyjna zaprowadziła go do Niemiec, gdzie zaangażował się w zaawansowane studia teologiczne, skupiając się na koncepcjach duszy i transcendencji.

II Wojna Światowa i praca w Watykanie:

Podczas II wojny światowej, Bastian pracował w Archiwum Watykanu, gdzie miał dostęp do szerokiej gamy dokumentów i tekstów, które zainspirowały go do głębokich rozważań nad istotą duszy i możliwościami transcendencji świadomości. Jego badania na temat świadomości i duchowości stały się podwaliną dla pionierskiego projektu, który nazwał "Transcendencja Świadomości".

Udział w projekcie Eugeniki: Dodatkowo, Bastian zaangażowany był również w kilka projektów związanych z eugeniką, które miały na celu badanie i potencjalne ulepszanie ludzkiego genotypu pod kątem określonych cech fizycznych i psychicznych. Jego prace w tym obszarze, choć kontrowersyjne, były pionierskie w próbach zrozumienia złożoności dziedziczenia cech genetycznych i ich potencjalnego wpływu na zdolności człowieka.

Projekt Obsydian:

Po śmierci Bastiana, jego materiał genetyczny został wykorzystany w ekskluzywnym i tajnym projekcie badawczym o nazwie "Obsydian". Projekt ten skupiał się na eksploracji i manipulacji genetycznej w celu osiągnięcia nadzwyczajnych zdolności u ludzi.

Adam Lawrence, który urodził się z aniridią, ale bez synestezji – stanu, który był charakterystyczny dla dzieci [Nazwy matki zanonimizowanej] – wykazał zdolność telepatii. To unikalne połączenie cech genetycznych Bastiana i specyficznych manipulacji genetycznych przeprowadzonych w ramach projektu Obsydian, zaowocowało pojawieniem się niezwykłych zdolności psychicznych, których Adam był żywym dowodem.

Dziedzictwo i kontrowersje:

Udział Bastiana w projektach eugeniki i jego pośmiertny wkład w projekt Obsydian otoczone są tajemnicą i kontrowersją. Eksperymenty te, mieszczące się na pograniczu etyki i nauki, podważają tradycyjne postrzeganie granic ludzkich możliwości i stawiają pytania o moralność manipulacji genetycznej. Mimo to, dziedzictwo Bastiana jako pioniera badań nad świadomością, duchowością, a teraz także genetyką, nadal inspiruje i prowokuje do dalszych poszukiwań w tych złożonych dziedzinach.

Projekt Exitus Letalis:

W toku swoich badań, Bastian został wciągnięty w tajny projekt badawczy o nazwie Exitus Letalis (Sygnatura: EL-1937-001), który miał na celu eksplorację granic ludzkiej psychiki i świadomości. Projekt ten, prowadzony w tajemnicy przed szeroką opinią publiczną, z czasem zwrócił na niego uwagę niebezpiecznych osób.

Zamordowanie:

Bastian został zamordowany po wojnie przez Gabriella Daggers, jednego z osób badanych w ramach projektu Exitus Letalis. Śmierć Bastiana pozostawiła wiele niewyjaśnionych tajemnic dotyczących jego badań i projektu, w który był zaangażowany. Badania kontynuował jego brat.

Dziedzictwo: Pomimo tragicznego zakończenia, prace Bastiana nad świadomością i transcendencją ducha pozostają istotnym wkładem w dziedzinie teologii i filozofii. Jego niekonwencjonalne podejście i teorie nadal inspirują badaczy i duchownych, poszukujących głębszego zrozumienia tajemnic wiary i ludzkiej psychiki.

Mathias Engel DANE SKASOWANE

Raphael Merkelige DANE SKASOWANE

Merkelige DANE SKASOWANE

Raffaell DANE SKASOWANE

Exitus Letalis DANE SKASOWANE

Ahnenerbe DANE SKASOWANE

[Odzyskane Casus Non Probati K] Akta: CNP-1913-001

Sygnatura: [skasowane]

Imię i nazwisko: Mathias [Nazwisko zanonimizowane]

Data i miejsce urodzenia: 1913, Austro-Węgry

Choroby: Aniridia / Synestezja typu A

Edukacja: 

[DANE SKASOWANE]

Charakterystyka i zdolności:

Mathias również odziedziczył aniridię i synestezję, a dodatkowo posiadał zdolność jasnowidzenia poziomu V, co czyniło go niezwykle wrażliwym na otaczający świat w sposób, którego inni ludzie nie mogli pojąć. Wynik wywiadu medycznego wykazał, że Mathias miał wysoko rozwiniętą synestezję. Wskazał 9/10 kobiet, które zaszły w ciąże, jeszcze zanim było to potwierdzone. Nigdy nie udało się do końca zbadać jego synestezji, gdyż zniknął podczas II Wojny Światowej. 

[DANE SKASOWANE]

Kariera naukowa i Projekty:

Inspirację czerpaną z prac swojego brata Bastiana oraz własne niezwykłe zdolności przekuł w badania nad tworzeniem się męczenników w ramach projektu wspieranego przez Ahnenerbe podczas II wojny światowej.

[DANE SKASOWANE]

Projekt ten, ze względu na swoją brutalność i kontrowersyjne metody, pozostał owiany tajemnicą, a większość związanych z nim danych została zniszczona lub utajniona.

[DANE SKASOWANE]

Eksperymenty i zmiana tożsamości:

Po wojnie, w obliczu konsekwencji swoich działań i w celu uniknięcia odpowiedzialności, [Imię zanonimizowane] zmienił swoje imię [dane usunięte] i podjął się roli obiektu badawczego. Prowadził wewnętrzne badania nad grupą sześciu eksperymentalnych ludzi w ramach projektu Exitus Letalis (EL), kontynuując tym samym eksplorację granic ludzkiego umysłu i ciała.

[DANE SKASOWANE]

Konsekwencje i dziedzictwo:

Działalność [dane zanonimizowane], choć przyczyniła się do rozwoju pewnych obszarów nauki, pozostaje tematem kontrowersji i dyskusji etycznych. Jego eksperymenty na pograniczu moralności i humanitaryzmu podważają tradycyjne pojęcia etyki w nauce, stawiając pytania o granice eksploracji naukowej i konsekwencje ludzkich dążeń do przekraczania naturalnych ograniczeń.

Projekt Exitus Letalis [usunięto]
przeniesione do bloku naukowego
 

bottom of page